Onze school

Ons onderwijs

Voor ouders

open dagen

Gezien de aankomende verhuizing naar de Weespertrekvaart-buurt houden we geen open dagen meer in het schooljaar 2019-2020.

                                                                  

Linnaeusschool Amsterdam

Hartelijk welkom bij de Linnaeusschool, een echte buurtschool met een lange traditie in Amsterdam Oost. Kleinschalig, veilig en ambitieus!

Onze leerlingen komen vooral uit de Oosterparkbuurt. Wij zijn graag een afspiegeling van de buurt. We zijn een school met een enthousiast, betrokken en gedreven team. We zijn trots op ons onderwijs en op onze resultaten. Ouders zijn actief betrokken bij de schoolcarrière van hun kind. Samen zijn wij de Linnaeusschool. Samen halen we het beste uit leerlingen en benutten we hun talenten.

Waarom kiezen ouders voor de Linnaeusschool?

Daar zijn een aantal goede redenen voor:

  • Wij besteden veel aandacht aan de basisvakken: taal, rekenen, lezen. Dat is de basis voor elk kind.
  • Wij zijn een IPC-school: dit betekent dat we thematisch en onderzoekend leren
  • Wij zijn een Vreedzame School: we hebben hart, oog en oor voor elkaar
  • Wij werken met Chromebooks en Snappet: ons onderwijs is van deze tijd
  • Wij zijn een Jump-in school: elke dag werken we aan een gezonde leefstijl
  • Wij volgen een continurooster: elke dag is er een gratis, naschools programma
  • Wij vinden actieve ouderbetrokkenheid belangrijk: ouders zijn onze educatieve partners.

Fleur (leerling):

“we werken met Chromebooks, dat is een leuke manier van rekenen”

Onze school

Wij willen dat onze leerlingen maximale leerresultaten halen en uitgedaagd worden om hun talenten te ontwikkelen. Plezier hebben in leren is een belangrijke voorwaarde om deze doelen te realiseren.

Ieder kind is uniek. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, in een verschillend tempo en met verschillende leerstijlen. Daarom begeleiden onze leerkrachten de kinderen met verschillende pedagogische en didactische aanpakken.

LEES VERDER

Anass (leerling):

“Op school maak ik nieuwe vrienden”

Ons onderwijs

Onze focus ligt op de kernvakken taal, lezen en rekenen. Wij werken met het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een moderne lesaanpak voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Onderzoekend leren staat bij IPC centraal.

De aanpak is geschikt voor verschillende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en beeldende vorming. Het IPC-curriculum garandeert dat leerlingen de kerndoelen voor het primair onderwijs halen.

LEES VERDER

Laatste nieuws

Nieuwsbrief 16 – 20 december

Vandaag sluiten we het werk voor het jaar 2019 af. Gisteravond hebben we na de kerstviering met elkaar geborreld, spelletjes gespeeld

MEER NIEUWS

Meld uw kind vandaag nog aan!

AANMELDEN