Jacqueline (moeder):

“ik vind het contact met leraren en met andere ouders hier heel fijn”

Praktische informatie

Wij werken met een continurooster. Alle kinderen lunchen op school.
De schooltijden zijn vijf dagen dezelfde:  maandag tot en met vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur. Onze deuren gaan om 8.20 uur open.

Naschoolse activiteiten (NSA)

Onze leerlingen kunnen elke schooldag kiezen uit naschoolse activiteiten. Hiermee hebben wij het grootste, gratis aanbod van Amsterdam Oost. De activiteiten vinden plaats van 14.30 uur – 15.30 uur.

Vakanties 2019-2020

Team studiedag 18-okt
Herfstvakantie 21 t/m vrijdag 25 oktober
Team studiedag 26-nov
Team studiedag 20-dec
Studiemiddag vanaf 12uur
Team studiedag 6-feb
Team studiedag 7-feb
Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari
Goede Vrijdag 10-apr
2e  Paasdag 13-apr
Meivakantie 27 april t/m  8 mei
Hemelvaartsdag 21 mei en 22 mei
2e Pinksterdag 1-jun
Team studiedag 16-jun
Team studiedag 17-jun
Zomervakantie 3-juli

SchoolgidsDe middag na het Sinterklaasfeest (5 december) en voor de Kerstviering (20 december) zijn de kinderen om 12 uur vrij.

Meer informatie over onze visie, doelstellingen en manier van werken vindt u in onze Schoolgids Linnaeusschool 2017 – 2018 jan 2018.

Voorschool Linnaeus

Binnen onze school hebben we een eigen voorschool. De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Peuters van 2,5 tot 4 jaar leren vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

Onze voorschool werkt met een programma dat de ontwikkeling stimuleert op het gebied van taal en rekenen. Ook werken de peuterleidsters aan de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen. Uw kind heeft zo een grotere kans op succes als het naar de basisschool gaat.

Heeft u vragen? Of wilt u uw kind aanmelden? Kom langs of stuur een e-mail.

Voorschool Linnaeus
3e Oosterparkstraat 360
T 020-4609306
inschrijvingen@dynamo-amsterdam.nl

Nienke (moeder):

“ik ben blij met het continurooster. De naschoolse activiteiten zijn heel leuk en divers”

Ouderbetrokkenheid

Actieve ouderbetrokkenheid is voor ons erg belangrijk. Ouders zijn onze educatieve partners. De school is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding als geheel. Samen zijn we verantwoordelijk voor een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen, gewaardeerd worden en zich kunnen ontwikkelen.

Oudercontactmedewerkers

Ineke Meek en Khadija Zekri zijn onze oudercontactmedewerkers. Zij vervullen een brugfunctie tussen school en ouders.
In overleg met de school organiseren zij themabijeenkomsten, culturele activiteiten en cursussen.
Ouders praten en denken mee over wat er op school gebeurt. Bij het kiezen van thema’s en activiteiten wordt er ingespeeld op vragen, problemen en wensen van ouders.

Er zijn ook de bijeenkomsten specifiek voor de ouders van de voorschool. Dat gaat over activiteiten die aansluiten bij het thema waar ze op de voorschool mee bezig zijn. Het doel is dat ouders thuis hun kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden leren.

Karamjit (moeder):

“er is hier aandacht voor elk kind”

Oudercommissie (OC)

De OC bestaat uit een groep enthousiaste leerkrachten en ouders. Samen zorgen zij voor het ‘gouden randje’ rondom school. Denk aan hulp bij het Sinterklaasfeest, de ouderborrel tijdens het kerstdiner, het afscheidscadeau voor groep 8 en het paaseieren zoeken voor de kleuters. En natuurlijk het zomerfeest aan het einde van het schooljaar.

Daarnaast denkt de OC mee over zaken als duurzaamheid, traktatiebeleid en ouderparticipatie. De OC organiseert bijeenkomsten voor, door en met ouders op school.
Zo waren er de afgelopen jaren ouderavonden over gezonde voeding, jeugd & media en lezen met kinderen.

De leden van de oudercommissie 2017-2018

  • Eline Wendel (voorzitter)
  • Eveline Los (penningmeester)
  • Kerziban Aktas
  • Marjan Wesdorp- leerkracht groep 7 en schoolcoördinator

Ouderbijdrage

Om de activiteiten mogelijk te maken, vraagt de oudercommissie elk jaar een kleine bijdrage van ouders. Hiermee ondersteunen ouders de extra activiteiten, buiten het lesprogramma, voor hun kinderen.
De ouderbijdrage voor een kind is € 30, voor twee of meer kinderen is dat € 45. Deze bijdrage is bijvoorbeeld voor het afscheidscadeau voor groep acht, traktaties tijdens Pasen en Sinterklaas en de aanschaf van een duurzaam servies. De oudercommissie beheert het geld en legt hierover verantwoording af in de jaarvergadering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de oudercommissie of heeft u interesse om mee te doen?
Neem dan contact op met een van de leden. Zij vertellen u graag meer.
Stuur een e-mail aan: oc@linnaeusschool.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

Medezeggenschap is verplicht via de wet op de medezeggenschap. Daarnaast is het belangrijk om over de beleidszaken van de school mee te praten vanuit de ouders én vanuit het team. De MR werkt daarbij graag samen met de oudercommissie omdat daar ook ideeën leven die met het schoolbeleid te maken hebben.

Bij de omvang van de Linnaeusschool hoort een MR van zes personen: drie leraren en drie ouders.

Wie zitten er in de MR?

Namens de school:

  • Mariëtte Blom – leerkracht groep 2/3
  • Joke van Gelderen – leerkracht groep 5

Namens de ouders:

  • Esther Kooiman
  • Annemarie ter Veld

Ze zijn bereikbaar via e-mail: mr@linnaeusschool.nl

De MR probeert via Nieuwsbrief en website van zich te laten horen. U kunt de MR ook rechtstreeks benaderen via e-mail: mr@linnaeusschool.nl

Nieuwsbrief / Aanmelden

Nieuwsbrief

Onze ouders krijgen iedere week een digitale nieuwsbrief. In het archief kunt u de laatste nieuwsbrieven inkijken.

Aanmelden

Wilt u informatie over de aanmeldprocedure? Of wilt u uw kind direct bij onze school inschrijven?

Onze school

Ons onderwijs

Voor ouders

Contact