Jacqueline (moeder):

“ik vind het contact met leraren en met andere ouders hier heel fijn”

Praktische informatie

Wij werken met een continurooster. Alle kinderen lunchen op school.
De schooltijden zijn vijf dagen dezelfde:  maandag tot en met vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur. Onze deuren gaan om 8.20 uur open.

Naschoolse activiteiten (NSA)

Onze leerlingen kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag kiezen uit naschoolse activiteiten. Hiermee hebben wij het grootste aanbod van Amsterdam Oost. De activiteiten vinden plaats van 14.30 uur – 15.30 uur.

Vakanties 2019-2020

Dagen Datum
Team studiedag 18 oktober 2019
Herfstvakantie 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Team studiedag 26 november 2019
Team studiedag 20 december 2019
Studiemiddag 5 februari 2020 vanaf 12 uur
Team studiedag 6 februari 2020
Team studiedag 7 februari 2020
Voorjaarsvakantie 17  t/m  21 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
2e  Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m  8 mei 2020
Hemelvaartsdag 21 mei en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Team studiedag 16 juni 2020
Team studiedag 17 juni 2020
Zomervakantie vanaf 3 juli 2020

De middag voor de Kerstviering (20 december) zijn de kinderen om 12 uur vrij.

Meer informatie over onze visie, doelstellingen en manier van werken vindt u in onze Schoolgids Linnaeusschool .

Voorschool Linnaeus

De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Peuters van 2,5 tot 4 jaar leren vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

Onze voorschool werkt met een programma dat de ontwikkeling stimuleert op het gebied van taal en rekenen. Ook werken de peuterleidsters aan de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen. Uw kind heeft zo een grotere kans op succes als het naar de basisschool gaat.

Heeft u vragen? Of wilt u uw kind aanmelden? Kom langs of stuur een e-mail.

Voorschool Linnaeus
2e Oosterparkstraat 227
T 020-4620333
peuters@dynamo-amsterdam.nl

Nienke (moeder):

“ik ben blij met het continurooster. De naschoolse activiteiten zijn heel leuk en divers”

Ouderbetrokkenheid

Actieve ouderbetrokkenheid is voor ons erg belangrijk. Ouders zijn onze educatieve partners. De school is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding als geheel. Samen zijn we verantwoordelijk voor een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen, gewaardeerd worden en zich kunnen ontwikkelen.

Klassenouders

Een school is altijd in beweging en daar kunnen we vaak een aantal extra handen bij gebruiken. Elke groep heeft een klassenouder die zich inspant voor de groep en de school. Of het nou gaat om het organiseren van extra hulp bij activiteiten en uitstapjes of bij het helpen organiseren van vieringen zoals het Suikerfeest of Ketikoti, de klassenouders zetten andere ouders in beweging om er samen iets moois van te maken.

Karamjit (moeder):

“er is hier aandacht voor elk kind”

Oudercommissie (OC)

De OC bestaat uit een groep enthousiaste leerkrachten en ouders. Samen zorgen zij voor het ‘gouden randje’ rondom school. Denk aan hulp bij het Sinterklaasfeest, de ouderborrel tijdens het kerstdiner, het afscheidscadeau voor groep 8 en het paaseieren zoeken voor de kleuters. En natuurlijk het zomerfeest aan het einde van het schooljaar.

Daarnaast denkt de OC mee over zaken als duurzaamheid, traktatiebeleid en ouderparticipatie. De OC organiseert bijeenkomsten voor, door en met ouders op school.

De leden van de oudercommissie 2019-2020

  • Eveline Los (ouder)
  • Tom Onsman (leerkracht)

Ouderbijdrage

Om de activiteiten mogelijk te maken, vraagt de oudercommissie elk jaar een kleine bijdrage van ouders. Hiermee ondersteunen ouders de extra activiteiten, buiten het lesprogramma, voor hun kinderen.
De ouderbijdrage voor een kind is € 30, voor twee of meer kinderen is dat € 45. Deze bijdrage is bijvoorbeeld voor het afscheidscadeau voor groep acht, traktaties tijdens Pasen en Sinterklaas en de aanschaf van een duurzaam servies. De oudercommissie beheert het geld en legt hierover verantwoording af in de jaarvergadering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de oudercommissie of heeft u interesse om mee te doen?
Neem dan contact op met een van de leden. Zij vertellen u graag meer.
Stuur een e-mail aan: oc@linnaeusschool.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

Medezeggenschap is verplicht via de wet op de medezeggenschap. Daarnaast is het belangrijk om over de beleidszaken van de school mee te praten vanuit de ouders én vanuit het team. De MR werkt daarbij graag samen met de oudercommissie omdat daar ook ideeën leven die met het schoolbeleid te maken hebben.

Bij de omvang van de Linnaeusschool hoort een MR van zes personen: drie leraren en drie ouders.

Wie zitten er in de MR?

Namens de school:

  • Mariëtte Blom – leerkracht groep 2/3
  • Marieke Janssen – leerkracht groep 4/5

Namens de ouders:

  • Annemarie ter Veld
  • aanmeldingen zeer welkom

Ze zijn bereikbaar via e-mail: mr@linnaeusschool.nl

De MR probeert via Nieuwsbrief en website van zich te laten horen. U kunt de MR ook rechtstreeks benaderen via e-mail: mr@linnaeusschool.nl

Nieuwsbrief / Aanmelden

Nieuwsbrief

Onze ouders krijgen iedere week een digitale nieuwsbrief. In het archief kunt u de laatste nieuwsbrieven inkijken.

Aanmelden

Wilt u informatie over de aanmeldprocedure? Of wilt u uw kind direct bij onze school inschrijven?

Onze school

Ons onderwijs

Voor ouders

Contact