Tom (leerkracht):

“We zijn een diepgewortelde buurtschool met een klein, enthousiast team”

Visie

Wij willen dat onze leerlingen maximale leerresultaten halen en uitgedaagd worden om hun talenten te ontwikkelen. Plezier hebben in leren is een belangrijke voorwaarde om dit te realiseren.

Ieder kind is uniek. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, in een verschillend tempo en met verschillende leerstijlen. Daarom begeleiden onze leerkrachten de kinderen met verschillende pedagogische en didactische aanpakken.

Kenmerken

Wat betekent dat precies?

 • De basisvakken taal, rekenen en lezen staan centraal. Ze worden aangeboden met behulp van moderne methodes. Digitaal leren speelt hierin een grote rol.
 • Vakken als aardrijkskunde; geschiedenis; natuur en techniek; kunst en cultuur worden thematisch aangeboden.
 • Dit doen we volgens de methodiek van International Primary Curriculum (IPC). Kinderen leren actief door zelf te onderzoeken en te ontdekken.
 • Na afloop van elk thema presenteren de kinderen aan ouders wat ze hebben geleerd.

Lees hier meer over op deze pagina.

 • Onze school is een samenleving in het klein.
 • Wij hebben oog, oor en hart voor elkaar.
 • Kinderen krijgen een stem, leren samen beslissingen te nemen en zelf conflicten op te lossen.
 • Kinderen leren om te gaan met verschillen.

Kijk hier voor meer informatie.

 • Bij optimaal presteren hoort een gezonde leefstijl. Daarom letten wij op gezond eten en drinken.
 • De groepen 3 tot en met 8 krijgen gastlessen over gezond eten en drinken.
 • Er staan watermeters in de klassen.
 • Leerlingen krijgen een gratis bidon om het drinken van water te stimuleren.
 • Het rooster is elke dag hetzelfde: ons programma is van 8.30 tot 14.30 uur
 • U kunt uw kind brengen vanaf 8.20 uur en ophalen om 14.30 uur.
 • Dagelijks zijn er sport- en spelactiviteiten in de pauze.
 • Wij zijn trots op het grootste, gratis naschoolse programma van Amsterdam Oost met o.a judo, dans, Engels, edelsmeden, vioolles, yoga, urban dance en circus.
 • Wij werken met Chromebooks en met Snappet 3.0
 • Snappet 3.0 is een digitaal platform dat kinderen uitdaagt om te leren
 • Leerlingen werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. Maatwerk dus.

Kijk hier voor meer informatie.

 • Actieve ouderbetrokkenheid is voor ons erg belangrijk. Ouders zijn onze educatieve partners. De school is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding als geheel. Samen zijn we verantwoordelijk voor een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen, gewaardeerd worden en zich kunnen ontwikkelen.

Kijk hier voor meer informatie.

Eline (leerling):

“je mag als kind veel inbrengen in de leerlingenraad”

Schoolresultaten

In Nederland worden de resultaten van het onderwijs gemeten aan de scores op de Cito-eindtoets in groep 8. De Cito-organisatie stelt elk schooljaar een landelijk gemiddelde vast. Elke school kan dan zijn eigen score vergelijken met dat landelijk gemiddelde.
De Linnaeusschool scoort al vier jaar boven het landelijk gemiddelde.

schooljaar 2016-2017: Cito score 536,1
schooljaar 2017-2018: Cito score 535,1
schooljaar 2018-2019: Cito score 538,4

In onderstaande tabel en grafiek ziet u een overzicht van de uitstroom-adviezen / VO-adviezen van onze leerlingen van schooljaar 2018-2019.

Categorie VWO HAVO  VMBO GL VMBO KL VMBO BL PRO
20 SJ – Linnaeus 8 2 4 0 2 1

Cito scores en eindadviezen zeggen niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen bij elke leerling het hoogst mogelijke uitstroom-niveau halen.

Ons team

Dit is ons team voor het schooljaar 2019-2020:

Directeur
Adjunct-directeur
Cissy Merison
Marjon Weidema
Leerkrachten Petra van der Poort
Joan Inge
Ayse Ertugrul
Marjon Weidema
Mariëtte Blom
Tom Onsman
Marieke Janssen
Nico van der Steen
Jelle Soethout
Björn Kampstra
Vakdocenten Glenda Hulshof (gymdocent)
Judith Zwaan (beeldende vorming)
Onderwijsassistentes Touria Ahaddouch
Haidi Sitaldin
Intern begeleider Nelleke van Donkelaar
Administratie
Conciërge
Yolanda Kriger/ Sonja Tamam
Erwin Klaasen

Nasreddine (leerling):

“het is multicultureel, je leert veel van elkaar”

Bestuur

De Linnaeusschool is een openbare basisschool in Amsterdam Oost. Sinds 2008 vormen we, samen met andere openbare scholen uit stadsdeel Oost, de stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ).

De openbare scholen aangesloten bij STAIJ zijn toegankelijk voor alle kinderen.
Het uitgangspunt voor onze openbare scholen is gelijk. De manier waarop les wordt gegeven en hoe leerkrachten, kinderen en ouders inhoud geven aan het onderwijs verschilt per school. Elke school heeft een eigen gezicht, een eigen profiel.
Maar alle scholen willen uiteindelijk hetzelfde: ervoor zorgen dat ieder kind optimaal tot zijn recht komt en zijn talenten en ambities kan ontdekken gebruiken.

STAIJ maakt deel uit van de federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam. Dat is een samenwerkingsverband van zeven besturen voor openbaar basisonderwijs.
Voor meer informatie kijk op de website van STAIJ.

Schoolgids

Meer informatie over onze visie, onze doelstellingen en onze manier van werken vindt u in onze schoolgids.  Schoolgids Linnaeusschool 2019 – 2020
In het schooljaarplan 2019-2020 kunt u lezen over de ambities we dit jaar nastreven.

Onze school

Ons onderwijs

Voor ouders

Contact