Een nieuwsbrief met allerlei “eindes”….is dat een woord? Wel de realiteit, dus het komt in de
nieuwsbrief. Zo komt er een einde aan het dienstverband van Elly Dubois, onze geliefde management assistent met wie ik de afgelopen jaren zo heerlijk heb samengewerkt, en die wij allen in de school zo enorm gaan missen. Zij gaat met (vervroegd) pensioen en vertelt u hier in de nieuwsbrief verder over.
Ook komt er een einde aan het eerste IPC thema: Hoe leren wij? De school is in volle voorbereiding
en we hopen u straks als gast te mogen ontvangen!

nieuwsbrief 8 2019-2020.docx