We zijn alweer op de helft van de eerste periode van dit schooljaar. Vijf weken gewerkt en nog vijf
weken te gaan tot de herfstvakantie. In de klassen is een begin gemaakt met het thema: “Hoe leren wij?”, en de eerste ronde klassenbezoeken is gestart.

nieuwsbrief 4 2019-2020