Deze week was het zover; de uitslagen van de Cito eindtoets zouden binnenkomen. En we kunnen
trots zijn op onze groep 8. De groep als geheel heeft ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord
en zelfs bóven de bovengrens van de Inspectienormen!

nieuwsbrief 29 2018-2019.docx