Allereerst wil ik u allemaal bedanken voor de prachtigepaasdozen die de kinderen vanochtend vol trots de school in droegen! Natuurlijk hebben de kinderen die zelf gemaakt, maar hier en daar hebben de moeders en vaders ook hun steentje bijgedragen, fijn! En zo werd het in alle lokalen een fijn paasontbijt of – lunch.

nieuwsbrief 28 2018-2019