We hebben het er al veel vaker over gehad: ons team verdient een compliment! En dat kan nu niet
alleen meer mondeling, tijdens het halen of brengen, of via een lief briefje van een leerling dat je aan
het eind van de dag op je bureau vindt…nee er is een mooi en positief initiatief vanuit de gemeente!

nieuwsbrief 26 2018-2019