Zoals ik u deze week al berichtte, sluit onze school op vrijdag 15 maart i.v.m. de landelijke
onderwijsstaking. Deze staking is nodig. En wordt mede daarom ook gesteund door alle directeuren
van de 19 Staij-scholen. Ook het bestuur van Staij heeft zich positief uitgesproken over de staking en
faciliteert leraren om die dag in Den Haag aanwezig te zijn.

nieuwsbrief 22 2018-2019