Het was weer zover deze week. Na alle toetsen startte de tweede periode NSA activiteiten. De NSA
is een heel lange traditie op De Linnaeus. Jarenlang hadden wij het grootste aanbod aan naschoolse activiteiten van alle scholen in Oud Oost. En ik denk dat dat, als ik zo om me heen kijk nog steeds zo is. De Kraal gaat in navolging van ons nu ook veel meer NSA aanbieden: goed voorbeeld doet goed volgen!

Nieuwsbrief 19