Beste ouders,

De kop is er af! We kijken terug op een mooie eerste schoolweek waarin we in alle klassen veel aandacht hebben gegeven aan de Vreedzame School. Drie weken lang, de zgn. Gouden Weken, staat er vrijwel elke dag een Vreedzame School-les op het programma. Dit doen we om een positieve groepsdynamiek en goed werkklimaat op te bouwen, elkaar beter te leren kennen en zo een goede basis te leggen voor de rest van het schooljaar.

nieuwsbrief 1 2019-2020