Tom (leerkracht):

“We zijn een diepgewortelde buurtschool met een klein, enthousiast team”

Aanmelden

Schoolgids (ENG)

Schoolgids (NL)

Op deze pagina staat alle informatie over het inschrijven op onze school. Heeft u vragen? Wilt u hulp bij het aanmelden? Neem contact op met Elly Dubois (administratie) via tel. 020 6655394 of elly.dubois@linnaeusschool.nl

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor alle basisscholen in Amsterdam geldt hetzelfde toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden en het verdelen van de plaatsen, op de scholen die mee doen, volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden

Rond de derde verjaardag van uw kind krijgr u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool. Daarbij zit ook een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U kunt uw kind aanmelden door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Aanmeldformulier voor de basisschool

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen in uw buurt die meedoen aan de regeling van de gemeente. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen uw woonadres en de school. Als u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 1. Vul het formulier volledig in en onderteken het (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres).
 2. Op het formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens kloppen en corrigeer als dat nodig is.
 3. Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
 4. Let op: Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het toch nodig dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. U hoeft dan niet m eerdere voorkeuren op te geven.
 5. Ook voor een kind dat naar de voorschool gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 6. Als wij uw formulier hebben verwerkt, sturen wij u per post of email een bewijs van aanmelding.
 7. Controleer dit bewijs van aanmelding goed en neem contact met ons op als de gegevens niet kloppen.

Soms is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te laten zien. Dit geldt als:

 • uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 • uw kind op een IKC zit;
 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier niet juist zijn;
 • u een aanmeldformulier gebruikt zonder voorgedrukte gegevens van uw kind (blanco formulier).

Bent u het aanmeldformulier kwijt?

Als u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden op de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. U kunt ook een aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem dan altijd een adresbewijs mee, zodat wij de gegevens van uw kind kunnen controleren.

Wanneer moet het aanmeldformulier ingeleverd zijn?

De data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015 voor 2 november 2018
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015 voor 6 maart 2019
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016 voor 5 juni 2019
 • kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2016 voor 1 november 2019

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, geautomatiseerd een plaatsing van alle aangemelde kinderen uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder dezelfde omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de school van hoogst mogelijke voorkeur.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ongeveer 90% van de Amsterdamse scholen lukt dit.

Als er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, kan het naar een andere door u opgegeven voorkeurschool.

Bij de plaatsing worden de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie);
 2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
  b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
  school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 3. De ouder van het kind heeft een vaste baan op de school;
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, krijgt u ongeveer twee weken na de inleverdatum een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Als u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de datum die in de brief staat aan de school laten weten.
Daarna is de inschrijving pas definitief. U bent dan zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft gekregen.

Ouderinitiatief

Bij een ouderinitiatief neemt een groep ouders samen de stap om hun kinderen bij een school in hun wijk aan te melden. Zo blijft de school een afspiegeling van de wijk. Bij alle kinderen van de groepsaanmelding moet de school een voorrangsschool en de school van 1ste voorkeur zijn. De groep moet uit minimaal 6 kinderen bestaan, die in hetzelfde schooljaar vier jaar worden.
Als er zo’n ouderinitiatief komt, zijn deze kinderen zeker van een plaats op onze school. Zij zullen als groep bij elkaar worden geplaatst.

Meer informatie?

Neem contact op met de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen), via tel. 020 251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over de beschikbare capaciteit en de resultaten van de eerdere plaatsingen.

Onze school

Ons onderwijs

Voor ouders

Contact