Deze week was de week van de eerste kennismakingsgesprekken, en u heeft daar massaal op ingetekend! Met vrijwel elke ouder is een gesprek gevoerd, en met degenen bij wie dat nog niet lukte, is al een andere afspraak gepland. Wat een mooie opkomst!

nieuwsbrief 9 2018-2019