Meer dan twee weken geen school!

Lekker niets doen? Natuurlijk, maar zorg ervoor dat uw kind geen “leesdip” krijgt.

Lekker blijven lezen in de vakantie(s) is erg belangrijk. Goed kunnen lezen

nieuwsbrief 31 2017-2018