In deze eerste volledige schoolwerk starten we zowel oude als nieuwe dingen weer op. De
gymlessen zijn begonnen, de lessen beeldende vorming starten vrijdag, er is Nederlandse les voor
ouders, groep 4 begint aan de zwemlessen en ook de “sportjongens” druppelen weer langzaam
binnen om onze leerlingen tijdens de TSO te begeleiden.

nieuwsbrief 2 2018-2019