Nieuwsbrief 2 – 14 september

In deze eerste volledige schoolwerk starten we zowel oude als nieuwe dingen weer op. De
gymlessen zijn begonnen, de lessen beeldende vorming starten vrijdag, er is Nederlandse les voor
ouders, groep 4 begint aan de zwemlessen en ook de “sportjongens” druppelen weer langzaam
binnen om onze leerlingen tijdens de TSO te begeleiden.

nieuwsbrief 2 2018-2019