Nieuwsbrief 18 | 19 januari

Want terwijl de CITO-toetsen voor de leerlingen in volle gang zijn, worden de eerste (positieve!) resultaten al duidelijk. Zo kwam meester Maarten vanmorgen met de rekenresultaten uit groep 5, en hij was duidelijk in zijn nopjes!

Ander positief nieuws is dat wij deze week 5 aanmeldingen kregen. Allemaal kinderen en ouders die zich aanmeldden vanwege de positieve berichten die zij in de buurt over de Linnaeus hebben gehoord: dat we een goede school zijn, in beweging en met een positieve sfeer!!

Lees hier de volledige nieuwsbrief.