Nieuwsbrief 17 | 12 januari

De eerste week van 2018 zit er bijna op! Maandag kwamen de kinderen zonder uitzondering blij en opgetogen de school in…ik kon de deur bijna niet openduwen ’s morgens vanwege de druk erop van de buitenkant!

In alle klassen was ruimte en tijd voor de belevenissen van de kinderen in de vakantie en daarna werd er gewoon weer…hard gewerkt!

Lees hier de volledige nieuwsbrief.