Beste ouders,

Zoals vorige week aangekondigd, volgt hieronder de uitslag van de NSA-enquête. De enquête is ingevuld door 83% van de ouders. Iets minder dan de helft van de ouders (45%) geeft aan, dat als er een eigen bijdrage van € 20 moet worden betaald, hun kind(eren) niet meer zullen deelnemen aan de NSA. 13 % weet het nog niet en wil eerst bekijken hoe het aanbod eruit gaat zien.Tussen de 5 en 16% van de ouders geeft aan dat hun kinderen aan resp. 1, 2 of 3 activiteiten per periode zal deelnemen.

 

Lees de hele nieuwsbrief 👇🏼

nieuwsbrief 10 2018-2019